Nyhet

QICRAFT först i träningsbranschen att bli ISO-certifierade!

TextBrian van den Brink

Efter en nästan ett år lång certifieringsprocess har Qicraft Sweden, som första leverantör av utrustning och relaterade tjänster till träningsindustrin, blivit ISO 9001:2008-certifierade.

”- Vi har länge arbetat med ett internt kvalitetsledningssystem, det vill säga processer och rutiner som leder till att möta våra kunder bättre och effektivare. Nu har vi tagit steget längre och certifierat detta kvalitetsledningssystem, via standard ISO 9001:2008”, säger Alexander Hed, servicechef Qicraft Sweden.

BV_Certification_ISO_9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man tar emot telefonsamtal till hur driftsstörningar undviks eller hanteras. Ett ledningssystem beskriver hur företag och organisationer ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

”- I och med denna kvalitetsstämpel får vi en bekräftelse på vår höga servicegrad i alla led, en belöning för flera års medvetet arbete för att ständigt höja nivån i allt vi gör, samt att våra kunder kan vara absolut säkra på att de gör affärer med en trovärdig och kvalitetsfokuserad partner”, avslutar Alexander Hed.

Qicraft Sweden arbetar rent praktiskt utifrån en kvalitetspolicy som syftar till att säkerställa ett erbjudande som möter kundernas behov samt stödjer deras verksamheter genom lösningar med hög kvalitet. Detta kvalitetsledningssystem utvärderas kontinuerligt genom kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom enkätundersökningar och effektivitetsgrad (exempelvis leveranstider, svarstider i telefon, åtgärder vid avvikelser med mera).

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med:

Alexander Hed, servicechef Qicraft Sverige

alexander.hed@qicraft.se, 0733 71 30 82